Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Starosta obce pozýva poslancov a občanov na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Chmeľnici, ktoré sa uskutoční dňa 29.05.2012 (utorok) o 19,oo h. v budove Obecného úradu v Chmeľnici. Prizvaný je aj hlavný kontrolór obce.