Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Chmeľnici

Ing. arch. Zita Pleštinská, starostka obce zvoláva 6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Chmeľnici, ktoré sa uskutoční dňa 10.12.2019 o 18,oo hod. v budove Obecného úradu v Chmeľnici. Program zasadnutia je v prílohe pozvánky.

K stiahnutiu