Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Chmeľnici 23.7.2020 o 18:00 h.

Ing. arch. Zita Pleštinská, starostka obce zvoláva 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Chmeľnici, ktoré sa uskutoční dňa 23.07.2020 o 18:00 h. v zasadačke Obecného úradu v Chmeľnici.

K stiahnutiu