Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Ing. Štefan Šimský, starosta obce pozýva poslancov a občanov na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 13.12.2013 o 17,oo hod. v budove obecného úradu.

K stiahnutiu