Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Ing. Štefan Šimský, starosta obce pozýva poslancov a občanov na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 27.6.2013 o 19,oo hod. v budove Obecného úradu v Chmeľnici.  Program nájdete v priloženej pozvánke.

K stiahnutiu