Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Ing. Štefan Šimský, starosta obce Chmeľnica v súlade so zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Chmeľnica, ktoré sa uskutoční dňa 12. 09. 2014 o 19, 00 hod. v zasadačke obecného úradu. Pozvánku s programom zasadnutia nájdete v prílohe.

K stiahnutiu