Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Ing. Štefan Šimský, starosta obce pozýva poslancov na zasadnutie OZ, ktoré sa bude konať 24.04.2014 v zasadačke obecného úradu, so začiatkom o 19,oo hod..