Pozvánka na Valné zhromaždenie UPS Chmeľnica

Urbárske pozemkové spoločenstvo v Chmeľnici pozýva členov pozemkového spoločenstva na Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční v sále kultúrneho domu v Chmeľnici dňa 29.10.2017 o 14,oo hod. Program valného zhromaždenia nájdete na pozvánke v prílohe. V prípade, že sa zhromaždenia nezúčastníte, môžete sa nechať zastupovať osobou, ktorú splnomocníte. V prílohe tohto oznamu je aj tlačivo na splnomocnenie.

K stiahnutiu