Oznam k sčítaniu obyvateľov

Oznamujeme občanom, ktorí dostali iba identifikátory k elektronickému sčítaniu obyvateľov, ale samotné elektronické sčítanie nevykonali, že budú opätovne navštívení sčítacím komisárom a budú musieť vyplniť sčítací formulár v papierovej forme.