Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

Starosta obce pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 04.08.2011 o 19,00 hod. v zasadačke obecného úradu.