Pozvánka na bezplatné poradenstvo z príležitosti " Svetového dňa vody"

Dňa 22.3.2017 od 7,00 hod. do 12,00 hod. na odd. HŽPaZ (prízemie č. dverí 43, 45 alebo telefonicky na číslach: 052/4280133 a 052/4280130).bude zabezpečené bezplatné orientačné vyšetrenie prinesených vzoriek vôd z individuálnych vodných zdrojov pomocou testovacích prúžkov na stanovenie obsahu dusitanov a dusičnanov