Pozvánka na zasadnutie OZ

Ing. arch. Zita Pleštinská, starostka obce zvoláva na deň 29.04.2015 (streda) zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Chmeľnica so začiatkom o 19,30 h. v priestoroch obecného úradu. Program zasadnutia je v prílohe.

K stiahnutiu