Povinné očkovanie psov proti besnote - 2.8.2022

Veterinárny lekár MVDr. František Turcsányi oznamuje majiteľom psov, že dňa 2.8.2022 v čase od 16,00 do 17,00 hod. bude v našej obci pred školou vykonávať povinné očkovanie psov proti besnote. Držiteľ psa nech si so sebou donesie aj preukaz psa. Poplatok za očkovanie psa je 10,00 EUR.
  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk