POVINNÉ OČKOVANIE PSOV PROTI BESNOTE

Oznamujeme, že povinné očkovanie psov proti besnote prebehne v našej obci v sobotu 5.11.2016 o 14.00 hod. pred školou . Očkovací poplatok je 7 €. Zoberte si so sebou očkovací preukaz psa. OČKOVANIE JE POVINNÉ !!!