POSLANECKÉ OBVODY

 

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Chmeľnica dňa 17.12.2014 bol Ing. arch. Zitou Pleštinskou, starostkou obce predložený návrh na rozdelenie obce na poslanecké obvody. Poslanci budú monitorovať podnety občanov a na základe týchto podnetov môžu interpelácie predniesť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva.

Vážení občania, so svojimi podnetmi sa môžete obrátiť na svojich poslancov.

 

1. Obvod :  rod. domy č. 3-27, 100-102, 263, 264 = smer železničná stanica

    pre poslankyňu:    Ing. Beatrix Langová,

  Chmeľnica 13, tel.: 0915 500 038

  beatrix.langova@seznam.cz

 

2. Obvod : rod. domy č. 28-54, 61-97

    pre poslanca :      Jozef Holotňák

                                   Chmeľnica 73, tel.: 0917 047 397

 j.holotnak@gmail.com

 

3. Obvod : rod. domy č. 57- požiar.zbrojnica, 60-98, 104-130

    pre poslanca :      Dominik Špes

                                   Chmeľnica č. 287, tel.: 0907 462 862

                                   dailytrans@azet.sk

 

4. Obvod : rod. domy č. 103, 306, ihrisko, park, 260-262, 287, 184--193, predajňa

    pre poslankyňu : Mgr. Monika Podhorská

                                   Chmeľnica 260, tel.: 0907 385 057

                                   podmoni@gmail.com

 

5.Obvod : rod. domy č. ZŠ, kostol, farský úrad, 132-146, 300, 248, 254-firma Neup.,  

                                    147-158, 305

   pre poslanca:        Rudolf Haničák

                                   Chmeľnica 218, tel.: 0905 513 245

                                   rudolf.hanicak@centrum.sk

 

6. Obvod : rod. domy č. 165-182, 197-227, 194-229

    pre poslanca:        Andrej Bendík

                                   Chmeľnica 189, tel.: 0905 417 954

 

7. Obvod : rod. domy č. 237-230, 164-303, 249-279, 238-250, 293-296-IBV pri trati

    pre poslanca :      Jozef Duffala

                                   Chmeľnica 275, tel.: 0905 860 695

jozef275@post.sk

 

 

K stiahnutiu