Porucha na senzoroch verejného osvetlenia

Máme poruchu na senzoroch verejného osvetlenia, ktorú nám spôsobilo mrazivé počasie. V súčasnosti sa porucha odstraňuje. Nastavenie systému si vyžaduje technické kroky, ktoré musíme ešte urobiť, preto prosím o zhovievavosť.