PORUCHA NA PRÍVODNOM POTRUBÍ DO VODOJEMU

Dňa 1.novembra 2017 nastala porucha na prívodnom potrubí do Chmeľnice, čo spôsobilo prerušenie zásobovania pitnou vodou. PVPS bude odstraňovať vzniknutú poruchu 2. novembra 2017. Ďakujeme za pochopenie.