Plánované prerušenie distribúcie elektriny 26. august 2021 od 08:00 h do 16:30 h

Dňa 26.8.2021 (štvrtok), od 08:00 h do 16:30 h, z dôvodu prác súvisiacich s opravou a pravidelnou údržbou distribučnej sústavy, bude na nevyhnutný čas prerušená dodávka elektriny v časti obce napojenej na trafo pred p. Ščurkom.

Týka sa to odberných miest so súpisnými číslami: 111 (predajňa M. Cenigu) a domácnosti so súp. č.: 127-133, 158-180, 181-189, 191-229, 230-296, 301-324.

V prílohe je presný rozpis odberných miest, ktorých sa týka uvedené prerušenie dodávky elektriny.

K stiahnutiu

  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk