OZNAMY

Zrekonštruovali sme detské ihrisko. Pri hre na detských zariadeniach je potrebný dohľad dospelým človekom. Pribudli tri nové hracie prvky: Lanová pyramída  2,5 m, Drevená sústava s dvomi šmýkačkami, Hojdačka pre dve deti na umelom športovom povrchu, ktorý  nie je odolný voči ohňu. Zariadenia môžu využívať deti do 12 rokov.

V blízkosti herných prvkov je prísny zákaz fajčiť a používať otvorený oheň, používať nádoby  zo  skla a iné ostré predmety, vodiť psov, mačky a iné domáce zvieratá. Je zakázané akýmkoľvek spôsobom poškodzovať hrací prvok a mechanicky zasahovať do konštrukcie hracích prvkov.

Detské ihrisko je monitorované kamerovým systémom. V prípade poškodenia hracích prvkov budú škody zosobnené.  

 

Na základe opakovaných sťažností vyzývame motorkárov, štvorkolkárov, aby na svojich motocykloch jazdili až po získaní vodičského oprávnenia, dbali na bezpečnosť a hlavne nejazdili hlučne a nebezpečne v obytnej zóne obce. V prípade nerešpektovania pravidiel cestnej premávky sa obrátime na Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Starej Ľubovni