Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Z dôvodu zlého výhľadu pri výjazde na komunikáciu, pri zhoršených poveternostných podmienkach ako je sneh a vietor sa drevinám lámu konáre, ktoré padajú na komunikáciu, získanie poľnohospodárskej pôdy a zamedzenie čiernych skládok v danej lokalite.

K stiahnutiu