Oznámenie o určení počtu obyvateľov pre Voľby do orgánov samosprávy obcí dňa 15.11.2014

Obec Chmeľnica v zmysle § 16 ods. 9 najneskôr 85 dní pred konaním volieb oznamuje počet obyvateľov pre Voľby do orgánov samosprávy obcí 15.11.2014.

Zároveň zverejňuje Výpis uznesenia o určení počtu poslancov a rozsahu výkonu funkcie starostu vo volebnom období rokov 2014 - 2018.

K stiahnutiu