Oznam o vyplácaní nájomného za pôdu - PD Nová Ľubovňa

PD Nová Ľubovňa oznamuje vlastníkom pôdy, že z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie a vyhlásenia núdzového stavu v našom štáte a v záujme bezpečnosti všetkých občanov bude nájomné vyplácať výlučne bezhotovostne.

K stiahnutiu

  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk