Optický kábel - SITEL - územné rozhodnutie

Na žiadosť MsÚ Sabinov zverejňujeme dňa 22.5.2019 na 15 dní  Územné rozhodnutie na líniovú stavbu "Optický kábel SITEL, s. r. o., Sabinov - Stará Ľubovňa"  formou verejnej vyhlášky. Súčaťou je mapa s vyznačením líniovej stavby v k.ú. Chmeľnica.

K stiahnutiu