ODSTÁVKA SKUPINOVÉHO VODOVODU

1. a 2. marca 2017 bude odstávka na skupinovom vodovode pod gesciou Viliama Klimka z dôvodu čistenia rezervuáru na vyšnom konci obce pri suchom poldri.