ODPOČET VODOMEROV 8.2. – 12.2.2018

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. oznamuje, že bude v čase od 8.2. – 12.2.2018 vykonávať v obci Chmeľnica odpočet vodomerov z dôvodu ročného vyúčtovania za dodávku pitnej vody. Z uvedeného dôvodu žiada odberateľov, aby v zmysle zákona 442/2002 Z. z.  § 26, odstavec „f“ umožnili prístup k vodomeru. Treba odstrániť prekážky – šachty odhrabať od snehu, prípadne vyznačiť, jednoducho sprístupniť.

Na odbernom mieste, kde sa v určené dni nebude dať odpočet vodomeru  urobiť, naša spoločnosť bude akceptovať samoodpočet nahlásený odberateľom na callcentrum na  telefónnom čísle: 0850111800, alebo na E-mail: info@pvpsas.sk