Obyvatelia IBV Pri Trati sa môžu tešiť

Dlho očakávaná realizácia stavby:“ IBV Pri Trati, SO 511-00 Vodovod“ sa v roku 2018 stane skutočnosťou. Dňa 26.3.2018 Minister životného prostredia SR  Lászlo Solymos rozhodol na základe žiadosti obce  Chmeľnica o poskytnutí finančných prostriedkov  z Environmentálneho fondu  formou dotácie na rok 2018 na účel dotácie: CHMELNICA IBV Pri trati, SO 511-00 Vodovod, vo výške: 78.300,00 EUR. Obec prispeje z vlastných zdrojov 4.121,06 EUR.