Návrh zmien daní a poplatkov pre rok 2012

V súvislosti s neustále narastajúcimi nákladmi na zber a likvidáciu odpadu, je nevyhnutné zvýšiť poplatok za odvoz TKO v obci Chmeľnica. Taktiež na základe porovnania vynaložených nákladov na prevádzku a údržbu miestnej kanalizácie a zaplateného stočného je potrebné zvýšiť sadzby stočného. Zvýšené sadzby nájdete v priloženom Návrhu zmien daní a poplatkov pre rok 2012.

K stiahnutiu