Návrh zmeny VZN č. 2/2015 o určení výšky na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Chmeľnica

K stiahnutiu