Marec je mesiac knihy

Kniha, najväčší priateľ človeka, od nepamäti patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov mladých či starých. Aj naši najmenší z materskej škôlky si budujú vzťah ku knihe. Prichádzajú do obecnej knižnice najprv počúvať rozprávky, aby keď sa čítať naučia, stali sa  aj čitatelia.

 

Marec - mesiac knihy bol prvýkrát v bývalom Československu vyhlásený v roku 1955 na počesť Mateja Hrebendu. Bola to ako snaha o udržanie a podporenie trvalého záujmu o knihy. V období informatizácie, moderných informačných technológií a počítačov má kniha svoje opodstatnenie a význam. Aj kniha prechádza nevyhnutným vývojom od rukopisnej, cez tlačenú speje k svojej elektronickej podobe. Nie je podstatná jej podoba, ale význam, ktorý mala v histórii a má aj v súčasnosti pre spoločnosť aj jednotlivca.
 
Ľudmila Káňová, pracovníčka obecného úradu, kktorá sa stará o našu obecnú knižnicu deťom čítala rozprávky. Deti ao zatajeným dychom počúvali.