Logo 700. výročia prvej písomnej zmienky o obci

Logo 700. výročia prvej písomnej zmienky o obci bolo vytvorené na základe návrhu vdp. Mgr. Jozefa Palenčára s konečnou úpravou Mgr. Ľudmily Kaňovej. Obec ho bude použivať pri všetkých aktivitách týkajúcich sa tohto jubilea.