Kandidáti na starostu a poslancov obce

Voľby do orgánov samosprávy sa uskutočnia 15. novembra 2014. Miestna volebná komisia v Chmeľnici podľa § 18 a § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov v y h l a s u j e, že pre voľby starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov uvedných v prílohe.

K stiahnutiu