Informácia o začatí správneho konania podľa zák. č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

Obec Chmeľnica zverejňuje Informáciu o začatí správneho konania podľa zák. č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Uvedená informácia tvorí prílohu.

K stiahnutiu