Informácia o spracovaní osobných údajov

Obec Chmeľnica, v rámci plnenia informačnej povinnosti obce voči dotknutým osobám (najmä voličov a členov volebnej komisie) na účely výkonu volebného práva, v zmysle Nariadenia EÚ a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v prílohe zverejňuje informácie o spracovaní osobných údajov pre voličov, pre volebnú komisiu a pre kandidátov.

K stiahnutiu