Elektronické sčítanie je ukončené

Elektronické sčítanie je ukončené.

V našej obci Chmeľnica sa ku dňu 01.04.2021 elektronicky sčítalo 96,79 % obyvateľov, t.j. 965 osôb, z predpokladaného počtu 993 obyvateľov. Ku dňu 01.01.2021 bolo v obci evidovaných 993 občanov SR s trvalým pobytom v obci.

Všetkým obyvateľom, ktorí ste sa sčítali elektronicky a pomohli so sčítaním aj svojim blízkym, vyslovujeme úprimné poďakovanie za zodpovedný prístup k tejto povinnosti.

 

Termín asistovaného sčítania, pre tých, ktorí sa sčítať nemohli, nevedeli, alebo nestihli, bude zverejnený po oznámení ŠU SR. Bude určený samostatne pre konkrétny okres na základe aktuálnej pandemickej situácie a bude trvať 6 týždňov, celkové ukončenie sčítania v celej SR bude 31.10.2021. Počas asistovaného sčítania nesčítaná osoba osobne navštívi kontaktné miesto sčítania, prípadne požiada telefonicky na obecnom úrade o mobilného asistenta sčítania. Kontaktným miestom pre našu obec, našich obyvateľov je Obecný úrad Chmeľnica  č. 103, tel. číslo: 052/4324894.  Viac na: www.scitanie.sk/

  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk