DÔLEŽITÝ OZNAM V SÚVISLOSTI S KORONAVÍRUSOM

Obecný úrad v Chmeľnici od štvrtka 12. marca 2020 ruší stránkové hodiny a bude  pre verejnosť uzavretý. Občania môžu pracovníčky  kontaktovať telefonicky alebo elektronicky prostredníctvom e-mailovej adresy obecchmelnica@slnet.sk . O ďalších potrebných opatreniach bude obec Chmeľnica priebežne informovať v závislosti od aktuálnej situácie.