DEŇ MATIEK 9.5.2021 Milé naše mamy, prajeme Vám krásny deň matiek!

Milé mamky, staré mamy, babky!

Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamám. Tento rok si Deň matiek pripomenieme v nedeľu 9. mája.

Byť mamou, či už fyzickou alebo duchovnou je najkrajšie povolanie v živote každej ženy. Matka a otec, ktorí privítajú na svete nový život, tým spolupracujú s Bohom na veľkom diele stvorenia. Toto poslanie je krásne a náročné zároveň.

Ďakujeme Vám za lásku a obetavosť a na príhovor našej Nebeskej Mamy Vám vyprosujeme, aby ste boli vždy naplnené dobrom, radosťou, nádejou, a aby ste vždy prinášali život, život fyzický aj duchovný!

Vám mamám vďačíme viac ako len za život. Učíte nás v detstve a ste pri nás vždy, keď Vás potrebujeme. Vaša láska je pokoj. Ak je prítomná, je to požehnanie, ak nie, je to akoby všetka krása zmizla zo života. Je okamžitá a odpúšťajúca. Vy môžete  zastúpiť všetkých ostatných, no Vaše miesto nedokáže zastúpiť nik iný. Žiadna láska nie je taká okamžitá a odpúšťajúca, ako materinská láska. Vy, naše drahé mamy,  musíte premýšľať dvojnásobne, raz za seba, druhý za svoje dieťa. Ste matkami  na plný úväzok. Je to úväzok, ktorý  je jedným z najvyššie platených prác, keďže výplata je čistá láska. Vaša materinská láska je palivom, ktoré podnieti bežného človeka urobiť nemožné.

Deň matiek je špeciálny čas povedať Vám ako Vás máme radi, čo pre nás znamenáte. Chceme Vám vyjadriť našu vďačnosť za všetko, čo pre nás robíte!

Aj napriek pretrvávajúcej situácii, ktorá nám nedovoľuje spoločne osláviť Váš sviatok, myslíme na Vás a v mene lásky, ktorú preukazujete svojim deťom a v mene lásky, ktorú vám deti opätujú, vám úprimne blahoželáme k vášmu sviatku a želáme vám veľa lásky, trpezlivosti, dobrotivosti, porozumenia a materinskej nežnosti, ktoré v rodine rozdávate.

Ďakujeme vám za vaše ľudské vlastnosti, ktoré sú jedinečné práve pre matky. Úprimná vďaka a úcta nech poteší srdce každej z vás. Gratulujeme vám s úprimným srdcom a s horúcim stiskom rúk.

Prajeme Vám krásnu sviatočnú nedeľu venovanú matkám!

Milan Rúfus:

Plachá modlitba za mamkino srdce

 

Keby som videla i v najskrytejšom sníčku,

kde na zemi je toľko dobrých slov,

zložila by som z nich modlitbu za mamičku.

Veď ona sama je už modlitbou.

 

Jej pohladenie, jej úsmev i jej vráska,

sú ako modlitba, čo do nej vložil Boh.

Mama je láska.

Lebo aj Boh je láska.

Pusto by sa nám žilo bez tých dvoch.

 

„Kde som ju videl, odkiaľ sme si známi?“

Usmial sa Stvoriteľ,

keď stvoril srdce mamy.

 

A vedel dobre, že nemôže byť iná.

Pretože raz aj On jej zverí svojho Syna.

 

  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk