Ďakujeme našim sponzorom, vďaka ktorým sme mohli pripraviť štedré mikulášske balíčky!

Urbárske pozemkové spoločenstvo Chmeľnica
 Karpatskonemecký spolok  Chmeľnica
 Marián Dufala, Chmeľnica 263
 Rozličný tovar Marek Ceniga, Chmeľnica  70
 
Potraviny Alfa, Hilda Vasilíková, Chmeľnica 63
 Ing. Andrea Kosturková, Chmeľnica 233

 

Ďakujem dievčatám aj za pomoc pri balení balíčkov a členom Kultúrnej komisie pri OZ v Chmeľnici za pomoc pri organizácii super akcie, ktora vyčarila úsmev a radosť na tvárach našich detí.  

 

Rovnako naša vďaka patrí nášmu pánovi farárovi Tomášovi Gondkovskému za pozvanie sv. Mikuláša do Chmeľnice a pomoc pri organizácii podujatia. Ďakujeme pani učtieľkám z našej ZŠ s MŠ  za prípravu kultúrneho programu.
 
Tešíme sa na Vianočnú burzu, ktorá sa spolu s kultúrnym programom našich detí zo ZŠ s MŠ uskutoční 18. decembra 2016 o 14,00 hodine v kultúrnom dome v Chmeľnici.