Blahoželáme ku Dňu učiteľov

Pri príležitosti Dňa učiteľov ďakujeme učiteľkám a učiteľom  našej základnej a materskej školy, ktorí sa rozhodli venovať svoj profesionálny potenciál, znalosti, ale aj srdce práci s deťmi – pre deti – deťom a prajeme im veľa zdravia, pracovného elánu, tvorivých síl a životného optimizmu.