Biologický proces na ČOV sa znefunkčňuje nedodržiavaním zásad!

Vážení občania,  upozorňujeme Vás, že z domácností je do verejnej kanalizácie možné vypúšťať výlučne len splaškové vody zo sociálnych zariadení a drezov.

 

Rozhodne by sa obyvatelia nemali zbavovať komunálneho odpadu z domácnosti tak, že ho splachujú cez WC do kanalizácie. Najväčší problém spôsobujú: vlhčené utierky, plienky, vložky, igelitové vrecká a rôzne handry a tkaniny. 
Ďalej by sa nemali splachovať potraviny – šupky od zeleniny, ovocia, organický odpad, tuky a kuchynský odpad. Splachovaním uvedeného odpadu sa v kanalizačných prípojkách chovajú hlodavce (potkany), ktoré sa potom zdržujú v blízkosti domov. Spláchnutím vecí, ktoré do kanalizácie nepatria vznikajú technické problémy -  dochádza k upchaniu čerpadiel, zanášaniu nádrží, potrubí a armatúr, vytopeniu a haváriám, čo spôsobuje, že biologický proces sa stáva nefunkčný.  
Táto skutočnosť vedie k zvýšeniu nákladov na čistenie kanalizácie a odstraňovanie havárii, čo sa v konečnom dôsledku môže prejaviť na zvýšení ceny za odvedenie a čistenie odpadovej vody.