2015-10-27_1_1 Kontajnary slúžia pre odpad z cintorína!

Vážení občania, dôrazne Vás žiadame, aby ste komunálny odpad nesypali do kontajnerov pri cintoríne. Tieto kontajnery slúžia na odpad z cintorína! Kto bude nahlásený, zaplatí odvoz týchto kontajnerov.