2015-11-05_1_2 ZBER ŠATSTVA bude v obci od 9.11. do 25.11. 2015

Naša obec sa znovu zapojila do zberu šatstva pre sociálne družstvo Diakonie Broumov. Od 9.11. do 25.11. 2015 je možné priniesť v úradných hodinách do miestnosti v chodbe kultúrneho domu letné a zimné oblečenie pre deti a dospelých, posteľnú bielizeň, uteráky a záclony. Je to možnosť pomôcť ľuďom bez domova prípadne tým, ktorí sú v materiálnej núdzi a potrebujú oblečenie. Zároveň žiadame darcov, aby veci priniesli zabalené v igelitových vreciach, prípadne v taškách.