2015-11-05_1_1 Povinné očkovanie psov proti besnote v obci Chmeľnica

V sobotu 7.11.2015 o 10,00 hodine pred budovou ZŠ s MŠ v Chmeľnici sa uskutoční každoročné hromadné povinné očkovanie psov proti besnote v rámci obce, ktoré organizuje Regionálna veterinárna a potravinová správa v Starej Ľubovni v spolupráci s MVDr. Františkom Turcsányim ( 065 01 Hniezdne 5, Telefón: 052 / 432 14 09 Mobil: 0905 251 167. Poplatok za jedného zaočkovaného psa je 7 ,- EUR..Treba si priniesť aj zdravotný preukaz zvieraťa.