2015-06-21_1_1 Počúvajte hlási starostka!

Milí priatelia, drahí Chmeľničania, pomôžte nám splniť aj piatu úlohu v programe Naj dedinka. Čím nás bude viac, tým budeme v Chmeľnici úspešnejší. Keď splníme aj piatu úlohu, môže sa stať Chmeľnica Naj dedinkou Slovenska! Stretneme sa dnes o 13,00 hodine v Chmeľnici pri ihrisku. Potom pôjdeme v sprievode na multifunkčnú plochu za kultúrnym domom, pred ktorou Katka Brychtová a Martin Nikodym spočítajú, koľko ľudí prišlo a zapojilo sa do piatej úlohy. Keď máte doma, prineste si so sebou i domáci tkaný koberec! Príďte peši alebo na traktoríku, v kroji alebo v uniforme. Ukážme, že naše srdcia bijú pre Chmeľnicu a vyhráme!