2015-06-15_1_1 Na kompostovisko patrí iba organický odpad!

Dôrazne žiadame občanov, aby na kompostovisko vyvážali iba organický odpad! Triedili trávu a konáre, ukladali ich na miesto podľa označenia. Je prísny zákaz nechávať pri biologickom odpade vrecia alebo iný tuhý odpad! Vinníci budú sankciovaní!