2015-06-15_1_2 Predĺženie termínu na odovzdanie prác

Obec Chmeľnica predlžuje termín na odovzdanie prác k 700. výročiu prvej písomnej zmienky o obci do 16,00 hodiny dňa 26.6.2015 .