Aktuality

Svetový deň vody - 22. marec 2023
15.3.2023

Svetový deň vody - 22. marec 2023

„Svetový deň vody – 22. marec 2023“ Svetový deň vody je o urýchlení zmien na vyriešenie krízy v oblasti vody a hygieny. Povzbudzuje ľudí, aby vo svojom živote podnikli kroky na zmenu spôsobu používania, spotreby a hospodárenia s vodou. Voda je kolískou života na našej planéte, bez nej by život nemohol existovať. Voda je pre život ľudí nenahraditeľná a nevyhnutná aj pre hygienu, zdravotnú starostlivosť, vzdelávanie, podnikanie a priemysel. S rastom svetovej populácie narastá aj dopyt po vode, ktorý vyčerpáva prírodné zdroje a na mnohých miestach poškodzuje životné prostredie.


Pozitívny diviak na Africký mor ošípaných!
15.3.2023

Pozitívny diviak na Africký mor ošípaných!

Regionálna veterinárna a potravinová správa Stará Ľubovňa týmto oznamuje, že dňa 13.03.2023 potvrdený pozitívny prípad Štátnym veterinárnym ústavom vo Zvolene, u nájdenej uhynutej diviačice na ochorenie afrického moru ošípaných (AMO). Diviačica bola nájdená uhynutá v katastri obce Jakubany.
Nálezcom uhynutej diviačice je Urbárska spoločnosť obce Jakubany, pozemková spoločnosť, poľovný revír JAVORINA-VLM Kežmarok.
Informáciu Vám dávame na vedomie v rámci súboru opatrení v súvislosti s obmedzením šírenia tejto nákazy diviačej zveri a domácich ošípaných, z dôvodu zvyšovania povedomia verejnosti, poľovníkov, chovateľov a všetkých tých, ktorých sa AMO nákaza bezprostredne týka. Choroba nie je prenosná na ľudí.


Skúška sirén - 10.03.2023 o 12.00 hod.
9.3.2023

Skúška sirén - 10.03.2023 o 12.00 hod.

Podľa ustanovenia § 3 a ods. 4 zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, bude vykonané na území SR dňa 10.03.2023, t. j. v piatok o 12.00 hod., preskúšanie varovnej siete sirén dvojminútovým stálym tónom.


Oznam
6.3.2023

Oznam

Od minulého týždňa prebiehajú na našom kompostovisku terénne úpravy. Týmto Vás žiadame, aby ste až do odvolania nenavážali na kompostovisko nový biologický odpad.


Zber elektroodpadu v obci dňa 09.03.2023 v čase o 9:30 hod.
3.3.2023

Zber elektroodpadu v obci dňa 09.03.2023 v čase o 9:30 hod.

Spoločnosť H+EKO, spol. s r.o. Košice, uskutoční v našej obci dňa 09.03.2023 o 9:30 hod. zvoz nefunkčných elektrospotrebičov.


Prázdniny na hrade
1.3.2023

Prázdniny na hrade

Jarné prázdniny na HRADE V STAREJ ĽUBOVNI

3.3. - 12.3.2023
OTVORENÉ DENNE

Zber odpadu

Separovaný zber druhotných surovín

 • 11.máj štvrtok

  Nebezpečné odpady

 • 30.máj utorok

  Plasty, tetrapak a kovové obaly

 • 13.jún utorok

  Papier

 • 15.jún štvrtok

  Sklo

Zobraziť viac +

Vývoz komunálneho odpadu

 • 30.mar štvrtok

  Vývoz KO

Zobraziť viac +
 • www.visitspis.sk/1-uvod
 • maslubovniansko.sk
 • www.karpatenblatt.sk
 • www.kdv.sk
 • www.kovanezelezo.sk