Verejný register odberateľských vzťahov

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail 2011_001 Faktúra došlá 1. 2. 2011 Faktúry č. 01 - 15 / 2011 Dodávateľské faktúry    
Detail 2011_016 Faktúra došlá 10. 2. 2011 Za stravu Základná škola s materskou školou Chmeľnica    
Detail 2011_017 Faktúra došlá 10. 2. 2011 Obedy - hm. núdza Základná škola s materskou školou Chmeľnica    
Detail 2011_018 Faktúra došlá 10. 2. 2011 Odvoz odpadov EKOS, s. r. o.    
Detail 2011_019 Faktúra došlá 10. 2. 2011 Elektrická energia Východoslovenská energetika, a. s.    
Detail 2011_020 Faktúra došlá 10. 2. 2011 Dodávka plynu Slovenský plynárenský priemysel, a. s.    
Detail 2011_021 Faktúra došlá 10. 2. 2011 Vypracovanie ročného hlásenia EKOS, s. r. o.    
Detail 2011_022 Faktúra došlá 10. 2. 2011 Poskytnutie údajov Slov. hydrometeorologický ústav    
Detail 2011_023 Faktúra došlá 15. 2. 2011 Prevádzka kanalizácie EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o.    
Detail 2011_024 Faktúra došlá 15. 2. 2011 Telef. poplatky Slovak Telekom, a. s.    
Detail ZML02012011_Dodatok01 Zmluva Dodávateľská 20. 4. 2011 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo - Revitalizácia Centra obce ELTOS, s. r. o. 36385808   
Detail ZML 1001/2011 Zmluva Dodávateľská 5. 10. 2011 Prílohy k ZML 1001/2011 Všeobecná úverová banka, a.s. 31 320 155   
Detail ZML 1003/2011 Zmluva Dodávateľská 5. 10. 2011 Prilohy k ZML 1003/2011 Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155   
Detail 1575/2011 Zmluva Dodávateľská 5. 10. 2011 Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č.1575/2011 Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155   
Detail pre rok 2012 Zmluva Dodávateľská 2. 3. 2012 Zmluva o prevádzkovaní obecných kompostovísk pre rok 2012. EKOS, spol. s r.o. 36168475   
Detail 329916 Zmluva Dodávateľská 2. 3. 2012 Poskytovanie služieb obce.info. DATATRADE s.r.o. 35960132   
Detail 10120037 Faktúra došlá 27. 3. 2012 Za práce vykonané na stavbe "Sanácia havarij. zosuvu v obci Chmeľnica - 1. etapa - technická... EKOSTAV Oščadnica, s.r.o. 44063865   
Detail Dodatok č. 1 Zmluva Dodávateľská 30. 3. 2012 Dodatok č.1 k zmluve o terminovanom úvere č. 1001/2011/UZ VÚB, a.s. 31 320 155   
Detail 00412536 Zmluva Dodávateľská 19. 7. 2012 Program nekonečno 3 a predaj zariadenia Nokia C5. Orange Slovensko, a.s. 35697270   
Detail 100724538ZoP Zmluva Dodávateľská 21. 8. 2012 Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy. Východoslovenská distribučná, a.s. 36 599 361   
1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Ďalšia