Verejný register odberateľských vzťahov

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail 00173/2012 Faktúra došlá 8. 3. 2012 Vlajka SR Jozef Smrhola-OLYMP 32581190  20,00 EUR 
Detail 00174/2012 Faktúra došlá 8. 3. 2012 Vlajka EU Jozef Smrhola-OLYMP 32581190  23,00 EUR 
Detail 0022012 Faktúra došlá 13. 3. 2012 Členské v Oblastnej organizácii cestovného ruchu SEVERNÝ SPIŠ - PIENINY. OOCR SEVERNÝ SPIŠ 42234182  670,00 EUR 
Detail 003/2012 Faktúra došlá 7. 2. 2012 Za vykonané práce na realizácii 2.kola programu "Revitalizácia krajiny a integrov.
manažmentu...
NetBuilding Slovakia s.r.o. 43780610  2 919,00 EUR 
Detail 00412536 Zmluva Dodávateľská 19. 7. 2012 Program nekonečno 3 a predaj zariadenia Nokia C5. Orange Slovensko, a.s. 35697270   
Detail 0070/2013 Faktúra došlá 5. 2. 2013 Odborná pomoc pri správe majetku verejnej kanalizácie za 1/2013. EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030  75,00 EUR 
Detail 00737/2012 Faktúra došlá 19. 7. 2012 Za reklamný tovar - tričko s potlačou, pero+kazeta, pero s potlačou. Jozef Smrhola-OLYMP 32581190  539,60 EUR 
Detail 0074/2012 Faktúra došlá 7. 2. 2012 Za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie za mesiac január 2012. EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030  75,00 EUR 
Detail 01/04/2013 Zmluva Dodávateľská 24. 5. 2013 Vypracovanie v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre objednávateľa a... Ing. Richard Soporský 30652952  2 496,00 EUR 
Detail 013/2012 Faktúra došlá 30. 3. 2012 Za práce 2.kola programu "Revitalizácia krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR pre rok... NetBuilding Slovakia s.r.o. 43780610  10 000,00 EUR 
Detail 02/02/2013 Zmluva Kúpna zmluva 18. 9. 2013 Kúpna zmluva - dodanie chladiaceho boxu Ing. Peter Kozák, Ing. Mária Kozáková 33717249, 37294890   
Detail 0209/2013 Faktúra došlá 6. 3. 2013 Za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie za 2/2013. EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030  75,00 EUR 
Detail 0212/2012 Faktúra došlá 6. 3. 2012 Za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie za mesiac február. EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030  75,00 EUR 
Detail 0239/2012 Faktúra došlá 6. 3. 2012 Za technologický servis ČOV 2/2012. EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030  314,28 EUR 
Detail 0311/5300/2013 Zmluva Dodávateľská 15. 2. 2013 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy - "Chmeľnica úprava NN a DP" Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail 0354/2012 Faktúra došlá 4. 4. 2012 Za odbornú pomoc - vrejná kanalizácia za mesiac marec 2012. EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030  75,00 EUR 
Detail 038/2011 Faktúra došlá 3. 1. 2012 Za vykonané práce na realizácii 2. kola programu "Revitalizácia krajiny a integrovaného... NetBuilding Slovakia s.r.o. 43780610  3 802,00 EUR 
Detail 0443/5300/2013 Zmluva Dodávateľská 20. 3. 2013 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail 0504/2012 Faktúra došlá 9. 5. 2012 Za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie za mesiac apríl. EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030  75,00 EUR 
Detail 0674/2012 Faktúra došlá 6. 6. 2012 Za odbornú pomoc pri správe majetku verejnej kanalizácie za 5/2012. EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030  75,00 EUR 
1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Ďalšia